DOGAĐAJ OMUGUĆIO Pristup za medijeTrgovinaReplay- Grand Final
  • English
  • Hrvatski

Edin Pilav

SSL Team CROATIA
ZLATNI KUP SSL RK SSL RK
Status
Skiper
Posada
VISINA TEŽINA DOBE
TBD

Edin Pilav

SSL Team CROATIA
ZLATNI KUP SSL RK SSL RK
Status
Skiper
Posada
VISINA TEŽINA DOBE
TBD

BIO


Najbolji rezultati


RANG DOGAĐAJ GRAD, DRŽAVA KLASA DATUK

Bilješke

* C = POTVRĐEN ODABIR TBC = ODABIR JOŠ NIJE POTVRĐEN